brengt je verder!
Nieuwtjes
Copyright © 2012
Lex Zwart
info@typtotaal.nl
Innovatie
Dit project is mede gefinancierd door de Europese Gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Drenthe, Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010
22 juni

Wethouder Maurice Hoogeveen reikt de diploma's en certificaten uit aan onze Asser cursisten. Evenals vorige keren maken we hier weer een feestje van in de raadszaal in het gemeentehuis.

21 juni

Aanvoerder in het klassement voor de sleurbokaal, onze wisselbeker, is dit schooljaar Daphne Postma uit Eelde. Zij typte op haar examen 233 aanslagen per minuut met maar 3 fouten, wat haar een score van 203 opleverde.
TYPtoTAAL opleidingen